طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا)
27-02-1394, 13:02 - بازدید ها : 2878

Designing architects: Felipe Meza (planb) – Giancarlo Mazzanti (Mazzanti Architects)
Contributing architects:
Viviana Peña
Jose Orozco
Jaime Borbón
Andrés Sarmiento
Juan Pablo Buitrago
Constructor/Builder: Jaime Pizarro
Calculus Engineer: Nicolas Parr
Photography by Rodrigo Davila

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا) 

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا) 

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا) 

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا) 

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا) 

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا) 

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا) 

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا) 

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا) 

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا) 

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا) 

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا) 

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا) 

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا) 

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا) 

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا) 

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا) 

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا) 

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا) 

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا)

طراحی خانه ویلایی در شیب زمین همراه با نقشه های پروژه (کلمبیا) 

 ارائه از طرح و هنرلینک کوتاه :
http://tarhohonar.ir/?newsid=254

تعداد نظرات : 0 نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
2+3 = ؟
پاسخ:*